Organisatie

Organisatie
New Rootz is een sociale onderneming die zich richt op participatie en talentontwikkeling van jongeren. We hebben een jongerenteam waarmee we onze projecten en activiteiten bedenken en uitvoeren. New Rootz benadert jongeren als sociaal ondernemers die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van hun eigen toekomst en kansen, en die van hun ‘kwetsbare’ leeftijdgenoten.

We begeleiden jongeren in hun zoektocht naar hun kwaliteiten en talent en helpen ze met de uitwerking van hun ideeën en de opzet van projecten. Bij al onze projecten zetten we positieve jonge rolmodellen in.

Wat doen we?
- Begeleiding van een sterk jongerenteam
- Cultuureducatieve projecten op scholen.
- Het bieden van een praktijkervaringsplek voor jongeren (vrijwiligerswerk, stage etc.)
- Onze rol als talentenmakelaar: de juiste match te zoeken bij het juiste talent.
- Het organiseren van sociaal-maatschappelijke en culturele projecten met jongeren.
- De creatie van een community van jongeren;
- Opzet van Jongerenproducties
- Trainingsprogramma’s voor jongeren.

Onze sociale opbrengst:
- Een betere toekomstpositie voor jongeren
- Een netwerk van jongeren met diverse opleidings- en beroepsachtergronden waar talent en
sociaal ondernemen het uitgangspunt zijn.
- Een Global Talent Community waarin jongeren elkaar inspiratie en ondersteuning bieden.