Werkwijze

New Rootz gaat ervan uit dat iedere jongere competent is en talent heeft. We hanteren een progressiegerichte werkwijze, maar het belangrijkste voor ons is: hart voor jongeren.

Onze aanpak is onder andere geïnspireerd op de methode van de Talent Foyers uit de UK. Onze werkwijze kort samengevat:

•  Progressiegericht: iedere jongere is competent en bereid om te leren.
•  Kans- en talentgericht in plaats van probleemgericht: deze werkwijze zit in de haarvaten van de organisatie.
•  Mix van sociaal- culturele diversiteit: we streven altijd een mix van zoveel mogelijk doelgroepen na.
•  Begeleiding en sociaal-emotionele aandacht: er is altijd sprake van extra begeleiding van de jongeren en extra sociaal- emotionele aandacht.
•  Hoge aspiraties en uitdaging bieden: juist met onze doelgroep kiezen we ervoor om te werken met professionals die op hoog niveau werken. Dit pas bij onze strategie om talentgericht te werken met jongeren in plaats van in de marge.